Nahoru
Domů Objednat Aktuálně Covid-19 Poskytujeme eRecept Registrace Ceník Mapa 
Přejít do Objednávacího systému »

MUDr. Hana Volná

praktická lékařka pro dospělé

dříve ordinace MUDr. Hodačové

Mazurská 484, Praha 8, 18100  
tel. : 283 024 212

Zpět

Ceník

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

(Platnost od 1. 1. 2022)

Vyšetření na řidičský průkaz - základní 600
Vyšetření na řidičský průkaz - rozšíření 600
Vyšetření na řidičský průkaz - prodloužení (nad 65 let) 400
Vyšetření na zbrojní průkaz (i rozšíření, prodloužení) 800
Vyšetření na svářečský průkaz, elektrikáři apod 600
Vyšetření pro sportovní kluby 600
Vyšetření pro sportovní akce 350
Výpis ze zdravotní dokumentace 400
Prohlídka do zaměstnání (vstupní, periodická, výstupní, mimořádná) 600
Vstupní prohlídka s potravinářským průkazem 800
Potravinářský průkaz samostatně 600
Posouzení bodového hodnocení bolestného nebo ztráty uplatnění 500
Zpráva pro policii, soudy, komerční pojišťovny 500
Vyplnění žádosti o umístění do domova důchodců 300
Žádost o lázeňskou péči nehrazenou ze ZP (samoplátci) 600
Potvrzení pro rekondiční pobyt 300
Potvrzení na LDT 250
Potvrzení přihlášky na VŠ nebo SŠ (za každou) 100
Jiný administrativní výkon 200
Aplikace očkovací látky nehrazené pojišťovnou 150
Předoperační vyšetření u výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění
(např. zvětšení prsou, ukončení těhotenství na žádost matky)
zvlášť účtujeme laboratorní vyšetření dle sazebníku příslušných pracovišť
800
Cílené vyšetření nepojištěného 500
Potvrzení o prodělání nemoci covid-19 100